Sök

Garanti

Uppgår till 1 år.

Garantin täcker inte:

  • Skador till följd av slumpmässiga händelser eller andra omständigheter utanför tillverkarens kontroll.
  • Skador till följd av modifieringar gjorda av kunden på egen hand, skador till följd av användning, underhåll och förvaring som inte är i enlighet med tillverkarens rekommenderade regler för användning, underhåll och förvaring.
  • Skador orsakade av naturligt slitage.
  • Skillnader i färg beroende på produktionsserie.
  • Skador till följd av en olycka, omotiverad användning, försummelse, ändring, felaktig användning, felaktig installation eller någon annan orsak som inte beror på material- eller tillverkningsfel.
  • Korrosion av fäst element (bultar i marken).
Back to Top