Sök

§1. Definition

KÖPARE – alla användare som handlar på Conti-cube.com
SÄLJARE – CONTI Bygg Service AB, organisationsnummer: 559281-2050
BUTIK – webbutik som drivs av säljaren under hemsidan Conti-cube.com
PRODUKT- produkter tillgängliga i nätbutiken.

§2. Allmän bestämmelse

1. Dessa villkor definierar reglerna för användning av nätbutiken och tillvägagångssättet för att ingå i försäljningsavtalet via nätbutiken.
2. Försäljningen sker via hemsidan i form av ett distansavtal mellan köparen och säljaren.

§3 Allmän information

1. Kunden kan beställa produkter i webbutiken genom att tillhandahålla nödvändiga person- och adressuppgifter som möjliggör genomförandet av ordern.
2. Priserna i butiken anges i SEK och är bruttopriser.
3. Det slutliga beloppet som kunden ska betala utgörs av priset för produkten och kostnaden för leverans – om inte annat föreskrivs i bestämmelserna.
4. Kunden informeras om leveranskostnaderna på butikens hemsida vid beställning samt i fliken på hemsidan – Leveranstid och kostnader.

§4 Regler för beställning

1. Välj en produkt och lägg den sedan i kundvagnen.
2. Därefter väljer köparen leveranssätt och betalningsmetod, samt tillhandahåller de uppgifter som krävs för att slutföra beställningen.

§5 Leverans och betalningsmetoder

1. Leveranser sker i samarbete med DHL och är gratis inom Sverige.
2. Kunden kan använda följande betalningsmetoder:
a. betalkort Visa och Mastercard
b. Klarna
c. PayPal
d. Google Pay
e. Apple Pay
3. Om det finns ett behov av att återbetala pengar för en transaktion gjord av kunden med ett betalkort, kommer säljaren att återbetala till det bankkonto som tilldelats beställarens betalkort.

§6 Utförande av köpekontrakt

1. Att beställa en produkt är liktydigt med betalningsskyldighet. Beställningen accepteras för utförande efter att ha mottagit betalningen av hela köpeskillingen.
2. Vid beställning av produkter med olika leveranstider är leveransdatum det längsta givna datumet.
3. Produkterna levereras gratis inom Sverige.
4. Om kunden väljer betalningssätt med banköverföring eller betalkort, räknas tidpunkten för orderuppfyllelse från datumet för kreditering av bankkontot.

§7 Rätt att frånträda avtalet

1. I enlighet med konsumentköplagen har köparen rätt att frånträda avtalet med säljaren via butiken senast 14 dagar efter leveransdatumet utan att ange skäl. Med förbehåll för retur av beställningen, om föremålet är en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt köparens specifikation eller tjänar till att tillfredsställa hans individuella behov.
2. I händelse av frånträde från det ingångna avtalet returnerar säljaren alla betalningar som erhållits från köparen, exklusive kostnaderna för leverans av varorna.
3. Köparen kan frånträda avtalet genom att skicka ett meddelande inom 14 dagar från det datum då köparen kom i besittning av de köpta varorna. Meddelandet ska skickas till säljaren via e-post: info@conti-cube.com
4. Därefter är kunden skyldig att returnera varorna till företagets säte inom 7 dagar från det datum då e-mail skickades.
5. Återbetalningen kommer att göras av säljaren med samma betalningsmetoder som användes av köparen i den ursprungliga transaktionen.
6. Säljaren kommer att återbetala betalningen efter att ha fått tillbaka produkten.
7. Köparen är skyldig att returnera produkten intakt, i originalförpackningen, utan några spår av användning, till säljarens adress som anges i användarvillkoren.

Returen ska skickas till följande adress:
CONTI-CUBE
Nyboviksvägen 38
141 91 Huddinge

Köparen står för den direkta kostnaden för att returnera varan.

8. Om det finns ett behov av att återbetala pengar för en transaktion gjord av köparen med ett betalkort, kommer säljaren att återbetala till det bankkonto som tilldelats detta betalkort.

§8 Reklamation

1. Enligt Konsumentverket har köparen rätt att reklamera en defekt vara.
2. Ifall varan är defekt kan köparen:
a. skicka en förfrågan om pris reducering
b. skicka in ett meddelande om frånträde från avtalet
c. kräva utbyte av varan mot en vara fri från defekter
d. kräva att felet avlägsnas

3. Säljaren ber dig att lämna in ett klagomål baserat på garantin genom elektronisk väg till e-postadressen: info@conti-cube.com
4. Behandling av reklamationen kommer att ske inom 14 dagar från att reklamationen hamnar i säljarens besittning.

§9 Personuppgifter

1. Administratören av personuppgifter som tillhandahålls av köparen vid användning av butiken är säljaren.
2. Köparens personuppgifter behandlas huvudsakligen på grundval av ett kontrakt och för dess genomförande, i enlighet med principerna som anges i Europaparlamentets och rådets (EU) allmänna förordning om dataskydd (GDPR). Detaljerad information om säljarens databehandling ingår i integritetspolicyn som publiceras i butiken.

§10 Slutbestämmelser

1. Avtal som ingås genom online butiken ingås på svenska.
2. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna av viktiga skäl, det vill säga: lagändringar, ändringar i betalnings- och leveranssätt – i den mån dessa ändringar påverkar genomförandet av bestämmelserna i dessa användarvillkor.
3. I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska allmänt tillämpliga bestämmelser i svensk lag gälla, i synnerhet: lagen om tillhandahållande av digitala tjänster; lagen om konsumenträttigheter, lagen om skydd för personuppgifter.

Back to Top